Về chúng tôi Thẻ vay

Về chúng tôi Thẻ vay

Chúng tôi (the-vay.com) mong muốn cung cấp thông tin miễn phí cho những ai có nhu cầu hoặc quan tâm đến Thẻ vay tại Việt Nam.

Dành cho người trên 18 tuổi sống tại Việt Nam.

Các dịch vụ mà Thẻ vay cung cấp

Chúng tôi không trực tiếp cung cấp dịch vụ của Thẻ vay.
Mục đích là thông qua tiếp thị liên kết của các chương trình quảng cáo để cung cấp những thông tin liên quan đến Thẻ vay.

Tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp thông tin cho khách hàng có nhu cầu về Thẻ vay dựa trên thông tin do công ty tài chính và ngân hàng công bố.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu có sai sót về thông tin.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp pháp lý nào phát sinh khi ký hợp đồng với các dịch vụ tài chính thông qua trang web này.

Bạn có trách nhiệm kiểm tra xem lại thông tin trước khi ký bất kỳ hợp đồng nào với các công ty được liệt kê trên trang web này.

Các loại hình dịch vụ mà the-vay.com

  • Thẻ vay
  • Thẻ vay tiêu dùng
  • Thẻ tín dụng
  • Vay online

Thông tin liên hệ với Thẻ vay

Tham khảo : The state bank of vietnam