Privacy Policy – Chính sách bảo mật

Về chương trình liên kết

Thẻ vay (the-vay.com) là chương trình liên kết được thiết kế để cung cấp phương tiện cho trang web kiếm phí giới thiệu bằng cách quảng bá và liên kết từng dịch vụ tài chính tại Việt Nam.Tôi là người tham gia vào chương trình Masoffer・AccessTrade.

Các bên thứ 3 có thể cung cấp nội dung và chương trình khuyến mãi, thu thập thông tin trực tiếp từ khách hàng truy cập hoặc nhận dạng cookie trong trình duyệt của khách truy cập.

Giới thiệu về công cụ phân tích quyền truy cập

Trang web này sử dụng công cụ phân tích quyền truy cập「Google Analytics」của Google.

Google Analytics này sử dụng Cookie để thu thập dữ liệu lưu lượng truy cập. Dữ liệu lưu lượng truy cập này được thu thập ẩn danh và không thể nhận dạng các nhân. Chức năng này có thể từ chối thu thập bằng cách tắt Cookie, vì vậy vui lòng kiểm tra cài đặt của trình duyệt của bạn. Để biết thêm thông tin về các điều khoản này vui lòng xem tại điều khoản dịch vụ của Google Analytics.

Nghiêm cấm tiết lộ và thông tin các nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ quản lý hợp lý thông tin cá nhân mà khách hàng đã ủy thác cho chúng tôi, trừ những trường hợp sau đây, chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba.

Khi có được sự đồng ý của khách hàng.

Khi thông tin được tiết lộ cho bên nhà thầu mà công ty chúng tôi ủy thác thực hiện nghiệp vụ để cung cấp dịch vụ mà khách hàng mong muốn.

Khi cần thiết phải công bố theo quy định của pháp luật.

Các bình luận trên trang này the-vay.com

Ở trang này sẽ ghi lại địa chỉ IP được sử dụng khi bình luận.

Đây là tính năng tiêu chuẩn của blog, chúng tôi sẽ không sử dụng địa chỉ IP này ngoại trừ trường hợp spam và phá hoại. Ngoài ra bạn có thể tự do nhập địa chỉ e-mail và URL của mình. Thông tin bạn cung cấp sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba.

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận sẽ được đăng sau khi quản trị viên xác nhận và duyệt nội dung. Ngoài ra, các bình luận bao gồm các nội dung được liệt kê trong các mục sau đây có thể bị xóa mà không cần phê duyệt theo quyết định của quản trị viên.

Những người vu khống hoặc vu khống một thể nhân hoặc một tập đoàn cụ thể.

Những nội dung cực kỳ tục tĩu 

Những điều liên quan đến giao dịch những mặt hàng cấm, các mặt hàng bị pháp luật cấm, những hành vi yêu cầu thực hiện hành vi gây tổn hại cho người khác.

Các mục khác, xúc phạm đến trật tự và đạo đức công cộng hoặc không được quản trị viên phê duyệt.

Trang web này tham gia các liên kết giới thiệu sản phẩm của mỗi ASP. Nếu bạn được chuyển đến một trang web khác bằng một liên kết hay biểu ngữ, chúng tôi không chịu bất kỳ  trách nhiệm nào về thông tin, dịch vụ vv.. mà trang đích cung cấp.

Vui lòng tự chịu trách nhiệm về việc liên quan đến sử dung dịch vụ và mua sản phẩm.

Chúng tôi cố gắng đăng những thông tin chính xác nhất có thể về nội dung và thông tin trên trang web này,  nhưng thông tin có thể không chính xác hoặc đã cũ.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do nội dung được  đăng lên trên trang web này gây ra.

Mục đích thu thập thông tin

Tập Đoàn sử dụng các thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp với mục đích như dưới đây hoặc mục đích khác sẽ được thông báo cho Khách hàng trong quá trình thu thập thông tin:

 • Cung cấp thông tin và quản lý vận hành đối với các nghiệp vụ của Tập Đoàn, đa dạng sản phẩm và dịch vụ;
 • Để tiến hành liên lạc và cung cấp thông tin về các hạng mục liên quan đến cung cấp dịch vụ;
 • Để đơn giản hóa việc nhập thông tin cần thiết khi người dùng đăng ký dịch vụ;
 • Để xác nhận việc đăng ký dịch vụ nhận thông tin qua thư điện tử và gửi thư điện tử;
 • Để khảo sát và phân tích tình hình sử dụng dịch vụ;
 • Để cải tiến, cải thiện giúp Khách hàng hài lòng hơn với nội dung dịch vụ hiện tại hoặc để phát triển dịch vụ mới;
 • Để tùy chỉnh nội dung dịch vụ cho phù hợp với Khách hàng;
 • Để khảo sát mức độ hài lòng của Khách hàng về dịch vụ;
 • Để tập hợp thông tin sau khi đã xử lý thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp một cách tổng hợp và công bố thông tin đó như một kết quả khảo sát;
 • Để gửi hướng dẫn hoặc thông báo về dịch vụ hiện tại, dịch vụ mới và các loại dịch vụ khác;
 • Để yêu cầu hợp tác điều tra, đề nghị tham gia vào các sự kiện và thông báo kết quả đó;
 • Để gửi hoặc hiển thị quảng cáo của Tập Đoàn hoặc Bên thứ ba;
 • Để giải quyết các vấn đề trong quá trình vận hành dịch vụ này.

Về bản quyền

Bản quyền và quyền chân dung của các hình ảnh được đăng trên trang web này thuộc quyền sở hữu chủ quyền. Nó không nhằm mục đích xâm phạm quyền. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì về nội dung bài viết hoặc hình ảnh được đăng vui lòng liên hệ với từng chủ thể sở hữu quyền qua e-mail. Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi sớm nhất có thể.

Bản quyền của văn bản, hình ảnh, video vv… được đăng trên trang web này thuộc về trang web này. Sao chép thông tin này mà không được sự cho phép là nghiêm cấm.